Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst wisselen we praktische oefeningen af met theoretische onderwerpen. In elke bijeenkomst maak je onder andere een melodisch dictee.

Als huiswerk ga je werken aan een aantal kleinere opdrachten en één grotere opdracht. De kleinere opdrachten zien er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • Arrangeer een refrein van I won’t give up van Jason Mraz voor de bezetting SATB waarbij alle stemmen tegelijkertijd tekst zingen (oftewel, de stemmen zijn homofoon).
  • Arrangeer het eerste gedeelte van de jazz standard Skylark voor de bezetting SATB, en schrijf daarbij zoveel mogelijk vier- en vijfklanken.
  • Arrangeer twee coupletten van I see fire van Ed Sheeran, waarbij er een duidelijke opbouw is van het eerste naar het tweede couplet.
  • Schrijf een walking bass voor de jazz standard In a mellow tone.
  • Schrijf drie keer het refrein van Happy van Pharrell Williams, waarbij je de groove steeds op een andere manier uitwerkt.

In de tweede helft van de cursus kiezen we gezamenlijk een drietal nummers, waaraan we langer gaan werken. Iedere cursisten maken van één van die nummers een volledig arrangement en krijgt daarbij uitgebreid feedback van de docent.