Voor wie

De cursus is bedoeld voor studenten aan een conservatorium, professionals die al een conseratorium-studie hebben gedaan en voor gevorderde amateurs die al de nodige ervaring hebben met het arrangeren. Van de cursisten wordt het volgende verwacht:

  • Goede kennis van muziektheorie.
  • Goede kennis van akkoorden en akkoordsymbolen.
  • Piano kunnen spelen met twee handen in de g- en f-sleutel.
  • Vlot akkoorden kunnen spelen op de piano.