Gedetailleerd schema

Gedetailleerd schema

Hieronder staan de onderwerpen voor de bijeenkomsten van de arrangeercursus. De snelheid waarin we onderwerpen behandelen is enigzins afhankelijk van het niveau en de interesses van de deelnemers. Het kan dus voorkomen dat we iets afwijken van het onderstaande schema.

In de eerste vier bijeenkomsten zijn de arrangeeropdrachten nauw omschreven, zowel wat je arrangeert als de manier waarop. Het voordeel van deze werkwijze is dat we veel kunnen leren van elkaars werk. Als je wilt dat je opdrachten worden besproken in de bijeenkomst, neem dan kopieën mee van je werk voor alle andere deelnemers.

In de laatste vier bijeenkomsten ben je vrijer in de opdrachten en mag je zelf kiezen welke nummers je arrangeert, maar je bent ook niet geheel vrij. De opzet is dat de cursisten gezamenlijk drie nummers kiezen in verschillende stijlen. Elke cursist kiest één van die drie nummers om uit te werken.

(De titels van nummers die hieronder staan vermeld, zijn onder voorbehoud.)

Bijeenkomst 1

Onderwerpen:

 • Klein dictee: noteren van een eenvoudige melodie.
 • Bereik van de stemmen.
 • De tenorsleutel.
 • Liggingen: drieklanken.
 • Homofoon tegenover niet-homofoon.
 • Artikel: Arrangeren in 10 stappen.

Opdrachten voor bijeenkomst 2:

 1. Arrangeer een gedeelte van History van One Direction voor SATB (geen divisies), strikt homofoon.
 2. Arrangeer een gedeelte van History voor SATB + alt-solo (geen divisies) met de melodie in de alt, en lange homofone akkoorden op ooh in de overige stemmen.

Bijeenkomst 2

Onderwerpen:

 • Klein dictee: noteren van een melodie in latin.
 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Maatsoorten en de backbeat.
 • Liggingen: vierklanken.
 • Swing: basisidee en notatie.
 • Artikel: Gevarieerd arrangeren.

Opdrachten voor bijeenkomst 3:

 1. Schrijf de melodie van het A-gedeelte van de jazz-standard Let’s call the whole thing off van Gershwin uit op drie manieren; ritmisch zeer eenvoudig, ritmisch matig ingewikkeld en ritmisch complex.
 2. Arrangeer het A-gedeelte van Let’s call the whole thing off voor SATB (geen divisies), strikt homofoon.

Bijeenkomst 3

Onderwerpen:

 • Klein dictee: noteren van een melodie in swing.
 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Liggingen: vijfklanken.
 • Denken in lagen: homofoon, homofoon+bas of solo+bas+akkoorden.
 • Veelgebruikte klanken.
 • Artikel: arrangeren van instrument naar stem.

Opdrachten voor bijeenkomst 4:

 1. Arrangeer een gedeelte van Home van Michael Bublé voor SATB (geen divisies) strikt homofoon, waarbij er steeds drieklanken klinken.
 2. Arrangeer een gedeelte van Home voor SSATB (geen divisies) strikt homofoon, waarbij er veel vierklanken klinken.
 3. Arrangeer een refrein van Home voor SSATB (geen divisies), met de melodie in de tenor en met homofone akkoorden in de overige stemmen.

Bijeenkomst 4

Onderwerpen:

 • Klein dictee: noteren van een complexe melodie in swing.
 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Akkoordsymbolen: vijfklanken.
 • Regels voor de walking bass.
 • Liggingen: blokakkoorden.

Opdrachten voor bijeenkomst 5:

 1. Schrijf van het A-gedeelte van All of me de walking bass drie keer uit; zorg er voor dat je voor elke harmonische overgang telkens een andere lijn verzint.
 2. Arrangeer het A-gedeelte van All of me voor SSATB met een walking bass en daarboven vierstemmige blokakkoorden.
 3. Tot nu toe zijn de nummers voor de arrangeer-opdrachten gekozen door de docent. Nu mogen jullie als cursist gaan kiezen aan welke nummers we in de komende bijeenkomsten gaan werken. Dat doen we als volgt. Elke cursist mag één nummer voorstellen, en al die nummers schrijven we op het bord. Vervolgens mag iedereen één stem uitbrengen. De drie stukken die het meeste stemmen krijgen gaan jullie arrangeren en gaan we uitgebreid behandelen. Bedenk hiervoor alvast welk stuk jij interessant zou vinden om te doen. Misschien wil je iets heel hips doen, misschien wil je up tempo jazz doen, misschien wil je een gospel of een rock-stuk? Alles is toegestaan.

Bijeenkomst 5

Onderwerpen:

 • Klein dictee: melodie in funk.
 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • De algemene vorm van pop-nummers.
 • Klanken: scatting en vocal percussion.
 • Kiezen drie stukken waaraan we in de groep aan gaan werken.

Opdrachten voor bijeenkomst 6:

 1. We hebben in de bijeenkomst drie stukken uitgekozen. Kies één van die drie stukken en maak daarvan een arrangement. Maak een begin met je arrangement. Schrijf bijvoorbeeld om te beginnen één couplet en één refrein (of één A-gedeelte en één B-gedeelte).
 2. Kies uit alle arrangementen die je hebt er één die jou dierbaar is, liefst geschreven door een gerespecteerde, niet-Nederlandse arrangeur. Kopieer het arrangement voor alle deelnemers van de cursus. Probeer van het arrangement een opname te achterhalen en neem die opname mee, zodat we het stuk kunnen beluisteren. In de komende bijeenkomst gaan we de arrangementen waar we het meest van kunnen leren behandelen.

Bijeenkomst 6

Onderwerpen:

 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Klanken: vocal percussion.
 • Vorm: jazz.
 • Bespreken één van jullie favoriete arrangementen.
 • Arrangeren voor SSAA.

Opdrachten voor bijeenkomst 7:

 1. Werk verder aan je arrangement. Probeer je arrangement een goede lengte te geven, met een prettige opbouw en met voldoende afwisseling. Probeer een goed intro en een goed einde te schrijven.

Bijeenkomst 7

Onderwerpen:

 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Intro’s en endings.
 • Lengte van arrangementen.
 • Grooves.
 • Bespreken één van jullie favoriete arrangementen.

Opdrachten voor bijeenkomst 8:

 1. Maak het arrangement af. Kopieer het arrangement voor alle deelnemers van de cursus.
 2. Laat de docent weten welke onderwerpen je behandeld zou willen zien in de laatste bijeenkomst.

Bijeenkomst 8

Onderwerpen:

 • Bespreken gemaakte opdrachten.
 • Onderwerpen op verzoek.
 • Bespreken één van jullie favoriete arrangementen.

Bijeenkomst 9

Workshop.

Bijeenkomst 10